Dance macabre

Autor
Viktor Polesný
Rok
2022
Strhující příběh posledních dnů komunistického prezidenta Klementa Gottwalda na „smrtelné posteli“ – zločince, jenž měl na svých rukou krev mnoha nevinných lidí. Jeho okolí se ocitlo ve směsici zmatku, lží, poklonkování neznámým autoritám z Moskvy, bez informací, kompetencí i odpovědnosti, ale stále schopné záměrných podvodů. Příběh odehrávající se v 50. letech minulého století má přirozený přesah, neboť právě tehdy začala dosud přetrvávající destrukce mezilidských vztahů a hodnotových kritérií. Autor scénář vystavěl na dlouho utajovaných svědectvích lékařů, kteří byli umírání diktátora přítomni a záměrně, arogantně a překotně uváděni do bezbrannosti.