Anežka

Autor
Tereza Brdečková
Rok
2018
Život Anežky Přemyslovny, mimořádné osobnosti českých dějin 13. století, podaný jako rozpor mezi svobodou ducha a církevní i světskou mocí. Příběh interpretuje Anežčinu osobnost, její konflikty a představy ve světle současnosti. Vztah duchovního světa a politické moci, odstředivé směřování k odlišným kulturním okruhům i pochopení a pomoc bezbranným a ztraceným jsou témata, která zůstala aktuální dodnes. Projekt byl podpořen rovněž Státním fondem kinematografie.