…a to mi nemůžete udělat

Autor
Jan Pelc
Rok
2012
Autor vychází ze své novely. Jde o expresivní venkovský příběh ze slovenských hor konce Slovenského národního povstání. Život dospívajícího čeledína Tomáše a selské dcerky Štěfky je vášnivou, jakkoli pokřivenou „lovestory“. Štěfka se totiž zamiluje do jiného chlapce a uteče s ním. Otec ji najde, přivede zpět a za trest ji dá Tomášovi za ženu. Tomáš je šťastný, ale zároveň cítí, že se pro vesnici stal terčem posměchu. Příběh graduje ve chvíli, kdy se hlavní hrdina přidává k partyzánům a opouští svou ženu, aby se ukryl v horách.